بایگانی‌های 1927 - موبو فیلم
پیشنهادی موبوفیلم
عناوین ایرانی

جستجوی پیشرفته فیلم

در شهرى در قرن بیست و یکم، کارگران در زیرزمین زندگى میکنند و حاکمان از روى زمین کنترل اوضاع را در دست دارند. «فردر» (فرولیخ)، پسر حاکم اصلى، علایقى به کارگران دارد و در واقع دل باخته‏ ى «ماریا» (هلم)، یکى از رهبران کارگران است.

ادامه مطلب / دانلود